Help met uw aankoop mensen in Malawi zelf eten te verbouwen!

Wie in Malawi is geweest kent het gevoel dat je daar wat wil doen. Een schitterend land maar waar mensen dag in dag uit te kampen hebben met tekorten. In voeding, onderwijs en zorg. Wij van Stichting the art of Charity willen ons inzetten door de boeren te helpen op een betere manier hun voedsel te verbouwen en zo mogelijkheden creëren  in situaties die kansloos lijken. Dat doen we vanuit Nederland maar vooral met de mensen in Malawi.

Op weg naar voedselzekerheid en economische zelfstandigheid

Jaarlijkst kampt Malawi met voedsel tekorten, met soms schokkende hongersnood. De manier waarop maïs wordt verbouwd heeft een te laag rendement om iedereen van voedsel te voorzien. Zo ontstond het Food For LiFe project.

100.000 mensen hebben elke dag te eten!

In 2012 is er met 27 boeren begonnen met een nieuwe landbouwmethode. En dat werkte! Nu, 8 jaar later zijn er al meer dan 5.000 boeren betrokken. En is de opbrengst 5.000 ton maïs hiervan eet elke seconde iemand in Malawi een bord pap!

Lees meer op helpmalawi.nu

Hieronder vindt u op hoofdlijnen een korte impressie ons project Food For LiFe Nederland. Dit project is gericht op het creëren van voedselzekerheid in Malawi.

In Malawi helpen we boerengezinnen om hun eigen voedsel te verbouwen. We leren hoe ze dat moeten doen en geven hen de benodigde zaaizaden en meststoffen. In 2012 zijn we gestart met 27 gezinnen. In 2018 waren het 2.100 gezinnen die mee hebben gedaan. Nu hebben we deelnemers, verspreid over het hele land. Onder normale omstandigheden garanderen we een heel jaar lang iedere dag eten voor 100.000 mensen.

De resultaten van ons project zijn verbluffend. Zowel in het bergachtige warme zuiden, vlakke gebieden langs Lake Malawi, extreem droge gebieden in midden noord en hooggelegen gebieden in het noorden, overal is de oogst aanzienlijk, ondanks de misoogsten in het hele land gedurende de afgelopen drie jaren. Het traditionele systeem geeft hen een oogst van 10 zakken. Afgelopen seizoen hadden onze boeren gemiddeld 63 zakken met uitschieters naar 105 zakken.

Alle medewerkers in Nederland en in Malawi zijn onbezoldigde vrijwilligers. Zij zetten zich van harte en enthousiast in voor het project Food For LiFe.
NGO
Recent is er een NGO Food For LiFe Malawi opgericht. De vier bestuursleden zijn goed geschoolde Malawianen die op belangrijke posities voor hun land werken. Deze NGO heeft op eigen kracht een capaciteitsopbouw plan ontwikkeld. De uitvoering van het project komt in handen van deze NGO. De overheid heeft het succes van ons zeer eenvoudig en simpel systeem ontdekt. De Vice President van Malawi, Rt. Hon. Richard Msowoya, MP, heeft na grondig onderzoek van ons project, persoonlijk zijn hulp toegezegd.
Management
Deelnemers werken samen in groepen van zeven. Iedere groep heeft een leider. Leiders vormen een leidersgroep. Samen vormen ze een comité. Een comité heeft 343 (7x7x7) deelnemers. Drie comités hebben een directeur. Vanuit Nederland wordt het project dagelijks op hoofdlijnen aangestuurd via digitale kanalen. Drie keer per jaar wordt het project bezocht gedurende een maand. Dit systeem is zeer effectief en efficiënt.
Leerteam
In midden Malawi is een groep gevormd die op alle nieuwe plaatsen, in heel Malawi, de kennis en kunde overbrengt. Dat is een zeer succesvolle manier van zeer gedreven en betrokken comité leden.
Bestuur
Het bestuur in Nederland van Stichting the art of Charity bestaat uit drie leden.

De uiteindelijke doelstelling is het creëren van voedselzekerheid. Daarom is het van belang dat deelnemers ons systeem, Food For LiFe, ook toepassen op hun eigen land. Afgelopen seizoen bleek dat enkele eerste deelnemers, van 2012 waren dat er 27, nu ook op hun eigen land op een rendabele manier mais kunnen verbouwen waarbij alle werkzaamheden als piecework, betaald stukwerk, waren uitbesteed. De verwachting is dat het bericht dat mensen met dit systeem rendabel mais kunnen verbouwen zich snel verspreid over het hele land. Omdat in ieder gebied wel de gevestigde traditie moet worden overwonnen is de verwachting dat het aantal mensen die FFF ook toepassen op hun eigen land gelijk loopt met de jaarlijkse aantallen met een vertraging van vier jaar.

Verrijkte compost heeft enkele jaren nodig om de grond te verbeteren. Het duurt even voordat mensen hun eigen traditioneel systeem helemaal hebben losgelaten. Bovenstaande getallen zijn de gemiddelden van de diverse groepen. Theoretisch kan dit doorgroeien naar 150 zakken, in totaal 7.000 kg.

Als tegenprestatie dragen de deelnemers (behalve de weduwen) 40% van de oogst af aan onze organisatie. De opbrengst wordt gebruikt om het volgend jaar meer deelnemers te kunnen financieren.

In Nederland verkopen wij woonmeubilair en kantoormeubilair.

Omdat wij geen huisvestingskosten hebben en werken met vrijwilligers, kan de hele bruto marge worden gebruikt voor de financiering van het project.

100.000 mensen

hebben elke dag te eten

dankzij uw steun

Lees meer over ons project

100.000 mensen

hebben elke dag te eten dankzij uw steun