Hieronder vindt u op hoofdlijnen een korte impressie ons project Food For LiFe Nederland. Dit project is gericht op het creëren van voedselzekerheid in Malawi. Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika en is vrijwel het armste land ter wereld. Het is drie keer zo groot als Nederland en heeft evenveel inwoners.

In Malawi helpen we boerengezinnen om hun eigen voedsel te verbouwen. We leren hoe ze dat moeten doen en geven hen de benodigde zaaizaden en meststoffen. In 2012 zijn we gestart met 27 gezinnen. Vorig seizoen waren het 2.100 gezinnen die mee hebben gedaan. Dit jaar willen we in december graag starten met 4.000 deelnemers, verspreid over het hele land. Onder normale omstandigheden zijn dat 10.000.000 bordjes nsima pap. Een heel jaarlang iedere dag eten voor 28.000 mensen.

Ons systeem is een afgeleide van Farming Gods Way. Dat betekent dat we ons aanpassen aan de wereldwijde weersveranderingen. We maken gebruik van compost en de dagelijkse dauw. Met ons systeem heeft men een 7x hogere opbrengst en 50% minder werk. Belangrijker is trouwens dat men aanzienlijk minder afhankelijk is van de regen.

De resultaten van ons project zijn verbluffend. Zowel in het bergachtige warme zuiden, vlakke gebieden langs Lake Malawi, extreem droge gebieden in midden noord en hooggelegen gebieden in het noorden, overal is de oogst aanzienlijk, ondanks de misoogsten in het hele land gedurende de afgelopen drie jaren. Het traditionele systeem geeft hen een oogst van 10 zakken. Afgelopen seizoen hadden onze boeren gemiddeld 63 zakken met uitschieters naar 105 zakken.

Alle medewerkers in Nederland en in Malawi zijn onbezoldigde vrijwilligers. Zij zetten zich van harte en enthousiast in voor het project Food For LiFe.

Deelnemers werken samen in groepen van zeven. Iedere groep heeft een leider. Leiders vormen een leidersgroep. Samen vormen ze een comité. Een comité heeft 343 (7x7x7) deelnemers. Drie comités hebben een directeur. Vanuit Nederland wordt het project dagelijks op hoofdlijnen aangestuurd via digitale kanalen. Drie keer per jaar wordt het project bezocht gedurende een maand. Dit systeem is zeer effectief en efficiënt.

In midden Malawi is een groep gevormd die op alle nieuwe plaatsen, in heel Malawi, de kennis en kunde overbrengt. Dat is een zeer succesvolle manier van zeer gedreven en betrokken comité leden.

De uiteindelijke doelstelling is het creëren van voedselzekerheid. Daarom is het van belang dat deelnemers ons systeem, Food For LiFe, ook toepassen op hun eigen land. Afgelopen seizoen bleek dat enkele eerste deelnemers, van 2012 waren dat er 27, nu ook op hun eigen land op een rendabele manier mais kunnen verbouwen waarbij alle werkzaamheden als piecework, betaald stukwerk, waren uitbesteed. De verwachting is dat het bericht dat mensen met dit systeem rendabel mais kunnen verbouwen zich snel verspreid over het hele land. Omdat in ieder gebied wel de gevestigde traditie moet worden overwonnen is de verwachting dat het aantal mensen die FFF ook toepassen op hun eigen land gelijk loopt met de jaarlijkse aantallen met een vertraging van vier jaar.

Veel projecten in ontwikkelingslanden stranden door afnemende inzet van degene die het project zijn gestart en onverwachte corruptie waarbij substantiële bedragen verdwijnen. Stichting Charity bouwt zoveel mogelijk zekerheden in om dat te voorkomen. In Nederland worden voorbereidingen getroffen om hier de continuïteit te waarborgen. Geldbedragen worden in precies passende hoeveelheden overgemaakt aan de verschillende districten. Verder lijkt een systeem binnen bereik waarbij digitale instemming vanuit Nederland noodzakelijk is.

Momenteel is er bij een deelname van 3.300 boeren een liquiditeitstekort van 15.000 euro. We hopen dit tekort in de maand november weg te kunnen werken met diverse acties. Voor 1 december moet helder zijn hoeveel boeren kunnen deelnemen. De geplande 4.000 deelnemers kunnen we niet halen zonder behoorlijke extra financiële ondersteuning van 20.000 euro van derden.

Verrijkte compost heeft enkele jaren nodig om de grond te verbeteren. Het duurt even voordat mensen hun eigen traditioneel systeem helemaal hebben losgelaten. Bovenstaande getallen zijn de gemiddelden van de diverse groepen. Theoretisch kan dit doorgroeien naar 150 zakken, in totaal 7.000 kg.

Als tegenprestatie dragen de deelnemers (behalve de weduwen) 40% van de oogst af aan onze organisatie. De opbrengst wordt gebruikt om het volgend jaar meer deelnemers te kunnen financieren.

Recent is er een NGO Food For LiFe Malawi opgericht. De vier bestuursleden zijn goed geschoolde Malawianen die op belangrijke posities voor hun land werken. Deze NGO heeft op eigen kracht een capaciteitsopbouw plan ontwikkeld. De uitvoering van het project komt in handen van deze NGO. De overheid heeft het succes van ons zeer eenvoudig en simpel systeem ontdekt. De Vice President van Malawi, Rt. Hon. Richard Msowoya, MP, heeft na grondig onderzoek van ons project, persoonlijk zijn hulp toegezegd.

In Nederland verkopen wij woonmeubilair en kantoormeubilair.

Omdat wij geen huisvestingskosten hebben en werken met vrijwilligers, kan de hele bruto marge worden gebruikt voor de financiering van het project.

Het bestuur in Nederland van Stichting the art of Charity bestaat uit drie leden.

De kosten van het project zijn als volgt gecalculeerd.

Directe kosten per deelnemer

Opleiding deelnemers

Overige projectkosten

25,00

12,50

12,50

Kosten per deelnemer                                      50,00

 

De opbrengst zijn als volgt begroot.

Bruto marge verkopen showroom

Bedrijven

Overige ondersteuning

Leningen

Giften kerken

Giften particulieren

50%

15%

15%

10%

5%

5%

Totale begroting;

2.000 deelnemers                                               100.000 euro

4.000 deelnemers                                               150.000 euro

De gerealiseerde cijfers wijken af van de prognoses.

Gerealiseerd;

Gerealiseerde deelnemers;

2012                                                            27

2013                                                            50

2014                                                            450

2015                                                            1.100

2016                                                            2.100

2017 wens                                                  4.000

Uitbreiding is noodzakelijk voor voldoende impact en motivatie.